BÁN LẺ

Thương mại ảo

BÁN LẺ

Thương mại ảo

Bán hàng trực quan cũng có nghĩa là kể chuyện. Một số thương hiệu có nguyên tắc VM nghiêm ngặt, những thương hiệu khác chủ yếu dựa vào sự sáng tạo của chính chúng ta. Dù bằng cách nào, nó là một chương quan trọng trong hành trình của người tiêu dùng. Được dẫn dắt bởi Anne và Denise, các dịch vụ Bán hàng trực quan của chúng tôi bao gồm khái niệm hóa không gian bán lẻ, thiết kế trưng bày trong cửa hàng, phân loại sản phẩm, thiết kế và sản xuất đồ nội thất và POSM cũng như quản lý đầu tư.

BÁN LẺ

Kiểm toán bán lẻ

Hoạt động của cửa hàng là một doanh nghiệp của con người. Cạnh tranh mặt bằng bán lẻ rất khốc liệt. Chúng tôi biết tầm quan trọng của tính chính xác của thông tin và quản lý thực tế, điều này không hề dễ dàng khi bạn cần tối ưu hóa doanh số bán hàng tại hơn 700 cửa hàng. Đội của chúng tôi do Vịt, Gluay dẫn đầu. Gai và Denise cung cấp dịch vụ Kiểm toán bán lẻ cho các Giám đốc thương hiệu của chúng tôi để giúp thu thập thông tin về việc tuân thủ VM và thị phần kệ hàng.